Aandacht voor wat is, was, en altijd zal zijn.

Ritueel begeleider

Begeleiding bij afscheid

Bij “Het moment” heb ik een opleiding gevolgd tot Ritueel begeleider bij afscheid. Hier leerde ik gebruik te maken van symbolen en rituelen tijdens een afscheidsdienst.

Met gebruik van deze symbolen en rituelen ga ik u voor tijdens de afscheidsdienst. Dit ritueel doen we samen. Dat geeft troost en kracht.

werkwijze
contact

De drie pijlers van de rituele begeleiding

1. Het symbool

Een symbool is iets waarin we de overledene herkennen. Ik koppel samen met u de specifieke kenmerken en karaktereigenschappen deze persoon aan een symbool.

Dit symbool kan van alles zijn. Een voorwerp, iets uit de natuur, iets uit je eigen omgeving, iets wat voor iedereen herkenbaar is en waar we een betekenis aan geven.

Er zijn bekende symbolen als een kaars, een steen, een vlinder. Maar ook een pan eigengemaakte soep kan een symbool zijn. De soep die symbool staat voor samenzijn, liefde en aandacht voor elkaar. Die soep, met die specifieke ingrediënten, die deze soep zo bijzonder maken.

2. Het ritueel

Het ritueel is dat wat we samen doen. Hoe we handen en voeten geven aan het moment van afscheid. We komen letterlijk en figuurlijk in beweging.

Het ritueel past bij het symbool. Zo kunnen we kaarsen ontsteken, een kring vormen, linten doorknippen, bloemenbladeren strooien, maar ook zoals bij het voorbeeld van hiernaast samen soep maken, schenken en eten.

Samen het ritueel uitvoeren geeft verbinding met de overledene en met elkaar.

Bel voor een kennismaking
3. Het overgangs- /
transformatiemoment

Na het overlijden van een dierbare is uw leven blijvend veranderd. Van een leven mét uw dierbare naar een leven zonder.

Tijdens de afscheidsviering staan we stil bij dit overgangsmoment.

We kijken samen terug op een leven met deze persoon. We benoemen wie hij of zij was en wat hij of zij voor u en anderen betekend heeft.

Samen blikken we vooruit naar een toekomst zonder deze persoon. Wat nemen we mee in ons eigen leven? Hoe houden we verbinding met deze persoon? Hoe houden we hem of haar als het ware levend?

Het gebruikte symbool en ritueel zal ons hierbij helpen.

We nemen weliswaar afscheid van de persoon maar het symbool zal ons helpen te herinneren. En door het ritueel te herhalen blijft er de verbinding.

Dit geeft u troost en kracht.

Wilt u kennis maken?
Neem contact op
Privacy Settings
We maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. We gebruiken ook inhoud van anderen, zij kunnen ook gebruik maken van bijvoorbeeld cookies. Hieronder kun je aangeven wat je akkoord vindt om te gebruiken. Wil je meer weten over de cookies en de privacy instellingen die we gebruiken? Privacy Verklaring
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google